class="privacy-policy page-template-default page page-id-861 mega-menu-menu-first mega-menu-menu-first-mobile">
[wpdreams_ajaxsearchlite]

Privacyverklaring

Indoor BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de inhoud van deze privacyverklaring. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid of u meer informatie wenst is het steeds mogelijk om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@hole-in-one.be.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Indoor BVBA. Het gaat hierbij niet alleen om onze bezoekers, maar ook om klanten evenals zakelijke contactpersonen. Onder Indoor BVBA is mede begrepen de onderstaande websites:

– www.hole-in-one.be
– shop.hole-in-one.be

Verwerkingsdoeleinden
Indoor BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.hole-in-one.be) en haar webshop (shop.hole-in-one.be) voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie welke het gevolg is van een bestelling / aankoop / boeking evenals voor direct marketing of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Hiervoor worden de onderstaande gegevens verzameld: 

– Voor- en achternaam 
– De adresgegevens 
– Het e-mailadres 
– Eventuele bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam + BTW-nummer)
– Eventueel telefoonnummer 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het ogenblik dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. a toestemming heeft de klant op elk ogenblik het recht om diens eerder verstrekte toestemming terug in te trekken.

Verstrekken van gegevens aan derden
Indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met overige instanties en / of ondernemingen welke zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Het kan hierbij gaan om instanties of ondernemingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zijn verbonden met Indoor BVBA of een connectie hebben met enige andere partner van Indoor BVBA. Indoor BVBA garandeert dat de ontvangende partijen waar bovenstaande naar verwijst ten allen tijde de nodige technische evenals organisatorische maatregelen zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode
De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar evenals overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De personen die er voor kiezen om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken hebben op elk ogenblik de mogelijkheid evenals het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Daarenboven is het mogelijk om deze gegevens te laten verbeteren wanneer blijkt dat deze niet juist en / of onvolledig zijn. Bovendien heeft de verstrekker van diens persoonsgegevens eveneens ten allen tijde het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan in te perken. Bovendien kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Onze klanten beschikken ten allen tijde over het recht om een kopie (opgesteld in een gestructureerde evenals gangbare en bovendien machinaal leesbare vorm) van de verstrekte persoonsgegevens op te vragen evenals de persoonsgegevens door te laten sturen naar een andere partij. Teneinde de hier aangegeven rechten uit te oefenen wordt de klant verzocht om een e-mail te sturen naar info@hole-in-one.be.

Gebruik van cookies
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website (www.hole-in-one.be) en / of van onze webshop (shop.hole-in-one.be) kan het gebeuren dat er cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst zullen worden. Een cookie is niets meer of minder dan een tekstbestandje die door de server van een website in de browser van een computer of mobiel apparaat kan worden geplaatst. Dit vindt plaats op het ogenblik dat de website of webshop wordt bezocht. Het is met behulp van cookies enkel en alleen mogelijk om machines en dus niet om mensen te identificeren.

– Waarom gebruiken we cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies evenals gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit maakt het mogelijk om u een betere gebruikservaring te bieden op het ogenblik dat er een bezoek wordt gebracht aan onze website terwijl het ons toelaat om onze website te optimaliseren. Als gevolg van recente wetswijzigingen worden alle websites die zich richten op bepaalde delen van de EU verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies evenals gelijkaardige technologieën op uw computer(s) en / of mobiele toestellen. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruik evenals het doel waarover ze beschikken.

– Verschillende soorten cookies
Er wordt door onze website en webshop gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Het gaat hierbij in eerste instantie om ‘First-party cookies’. Deze cookies worden door ons geplaatst op het ogenblik dat de website of webshop wordt bezocht door een gebruiker. Vervolgens wordt er eveneens gebruik gemaakt van ‘Third-party cookies’. Dergelijke cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan degene van onze website of webshop op het ogenblik dat er een bezoek aan wordt gebracht. Indien een gebruiker onze website of webshop bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan betreft het een Third-party cookie. Bekende voorbeelden van dergelijke cookies zijn exemplaren die worden geplaatst door met name Google en Facebook.

Voor de cookies die geplaatst worden door de derde partijen en hiermee data kunnen verzamelen verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website(s) daarover geven. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat wij geen enkele invloed uitoefeen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden u als bezoeker dan ook aan om de hieronder aangegeven privacy- en cookieverklaringen op regelmatige tijdstippen te raadplegen:

Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter

– Welke cookies worden er door ons gebruikt?
Buiten de cookies die zijn vereist voor het kunnen functioneren van deze website en webshop (de zogenaamde ‘First-party cookies’) wordt er door www.hole-in-one.be & shop.hole-in-one.be gebruik gemaakt van cookies voor Google Analytics. De naam van deze cookies is ‘_ga, _gat en _gid’ en hebben als doel om het gebruik evenals de performantie van de website te maken via Google Analytics. De geldigheidsduur van deze cookies is afhankelijk van het type cookie. Voor de cookie _ga geldt een geldigheidsduur van 2 jaar, voor de cookie _gat geldt een geldigheidsduur van 10 minuten en voor de cookie _gid geldt een geldigheidsduur van 1 dag. Google dele geen anonieme data met derde partijen.

Update Privacyverklaring
Het staat Indoor BVBA ten allen tijde vrij om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Het is omwille van deze reden dan ook aangewezen om regelmatig deze website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring is terug te vinden te raadplegen. Op deze manier bent u er namelijk ten allen tijde zeker van dat u kennis heeft van mogelijke wijzigingen.

Klachten
Indien u gebruik maakt van de website van Indoor BVBA (www.hole-in-one) of van de webshop (shop.hole-in-one.be) heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.Klik op onderstaande afbeelding voor een virtuele tour doorheen onze indoorgolf.


Indoorgolf Hole-in-one
Brielstraat 81/a
9990 Maldegem
België

Locatie bekijken

Onthaal:
Telefoon: 0032.496-68-20-10
Email: info[@]hole-in-one.be